Adatkezelési nyilatkozat

Tisztelt Hölgyem és Uram!

A XXI. század kommunikációja hihetetlenül felgyorsult, s ehhez különösen az idegenforgalomban elengedhetetlenül szükségünk van az Ön személyes adataira.

2018. május 25-től az Európai Unió új általános adatvédelmi szabályzata (DS-GVO) alkalmazandó, mely ránk nézve is kötelező. A rendelet megerősíti a személyes adatok védelmét.
Mi is komolyan vesszük ezt a védelmet. Adataikat továbbra is bizalmasan kezeljük, védjük, és harmadik félnek az ügyintézéshez csakis elengedhetetlenül szükséges adatokat továbbítunk.

Az adatvédelemről mi is elkészítettük az előírt, cégünkre szabott szabályzatot, ügyrendet, melyet természetesen honlapunkon (www.city-holiday.hu) Ön is megismerhet.

Az adatkezelés célja: hogy City Holiday Kft. /utazási iroda (8600 Siófok, Fő u 154.) programjait és az ahhoz tartozó egyéb információkat postai, illetve elektronikus úton eljuttassa Önhöz, s ezzel szolgáltatásainkat, útjainkat megismerje, velünk utazási szerződést köthessen.

Mi továbbra is bízunk benne, hogy kapcsolatban marad velünk, és a szabályzatunkban leírtak szerint meghirdetett utazásainkhoz tárolhatjuk adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett írásos hozzájárulási nyilatkozata.

Alulírott Vezetéknév Keresztnév (szül. idő:) ezen okirat aláírásával:

- Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt City Holiday Kft, Adatkezelési Szabályzatát megismertem, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam.
 

- Engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az adatkezelő, az         alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje. Felhatalmazást adok az adatkezelőnek a      közölt adatok helyességének ellenőrzésére.


- Engedélyezem, hogy az adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az            adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében, szükség esetén utazási     partnernek, szolgáltatónak akár harmadik országbeli (2016/679/EU rendelet értelmében nem      biztonságosnak tekintendő) adatkezelőnek továbbítsa.


- Nyilatkozatomat és hozzájárulásomat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem   alapján írtam alá. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulás   önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

 

Ezen nyilatkozat a jövőben bármikor visszavonható, nálunk nyilvántartott adatait töröltetheti, postai és elektronikus hírlevél szolgáltatásunkról leiratkozhat.

 

Dátum:………………………………….....                          ……………………………………..

Cégünk a következő személyes adatait őrzi:

Név:

 

Cím:

 

Születési év, hó, nap:

 

Telefonszám:

 

E-mail cím: